חמירא סכנתא מאיסורא

חמירא סכנתא מאיסורא מובא בגמרא כדלהלן: צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה, טמאה, שאני אומר: אדם טמא נכנס לשם וכיסה. הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה, אם יכולה חולדה לשתות ממנה, או נחש לדברי רבן גמליאל, או שירד בה טל בלילה, פסולה. ואמר רבי יהושע בן לוי: מה טעם?… טעמא דהניחה…

להמשך קריאה

גדולה עבירה לשמה

מבוא שאלה מפורסמת היא מה משמעותו של מעשה המצווה: האם המצווה – או ההימנעות מעבירה – היא דרישה אובייקטיבית ואף קוסמית שעוברת את האדם הפרטי[1], או שכל מטרתה היא להביא את האדם והחברה למעלה מוסרית או דתית מסוימת, כך שאין למעשה המצווה אלא תפקיד ארצי-תועלתי בלבד. בנוגע למצוות שבין אדם…

להמשך קריאה

תורה ואגיפטולוגיה

למרות הניסיונות הרבים שנעשו בנידון, מסתבר כי מוכרחים לוותר על אישור הסיפור המקראי בעניין שהותם של בני ישראל בארץ מצריים ויציאתם משם מצד המדע ההיסטורי. מצד שני, ניתן בכל זאת להיעזר בו כדי להסביר ולהבהיר את הטקסט המקראי כך שהוא יובן כהלכה, ולגלות על הצד הטוב ביותר את פשוטו של…

להמשך קריאה