היחידה לייעוץ סטטיסטי

היחידה לייעוץ סטטיסטי שעל יד אוניברסיטת בר-אילן מספקת שירות ללקוחות שונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

היחידה לייעוץ סטטיסטי מציעה את השירותים הבאים:

– ייעוץ מתודולוגי, וקביעת השיטה המתאימה לביצוע המחקר.

– תכנון הניסוי, כפוף לאילוצים בשטח ולדרישות המתודולוגיות.

– קליטת נתונים לשם עיבוד.

– עיבוד הנתונים.

– כתיבת דו"ח מסכם (באנגלית ו\או בעברית) כולל הדפסת גרפים.

לרשות היחידה עומדות תוכנות סטטיסטיות משוכללות (SAS בעיקר), וכל האמצעים הטכניים המאפשרstatים הוצאת דו"חות מושלמים.

לשם מידע נוסף או לקביעת פגישה, ניתן להתקשר לד"ר אלכסנדר קליין, בטלפון 03-5318864 (עבודה) או 02-6411398 (בית) או בטלפון נייד 050-9885455 או בדואר אלקטרוני:

kleina@macs.biu.ac.il