פרשת האזינו: איסור יין של הגויים

מהפסוק שבפרשתנו[1] (דברים לב לח): "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם", הגמרא לומדת[2] שיין של עובדי כוכבים אסור בהנאה. הרמב"ם אף מונה איסור זה במניין המצוות[3], שם הוא קובע שמדובר באיסור מן התורה שלוקים עליו. אלא שלדבריו אין איסור זה חל אלא על יין נסך, היינו יין שהתנסך בפועל…

להמשך קריאה