פרשת וזאת הברכה: "מעונה אלוהי קדם": על נצחיותו של הקב"ה

המשפט* הראשון שכותב הרמב"ם בספרו "משנה תורה" הוא: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון"[1]. מכאן משמע כי מצווה בסיסית ויסודית היא להכיר כי ה' הוא קדמון לכל נברא. קדמותו ית' נחשבת לאחד מיסודות האמונה והיא נמנית כיסוד הרביעי בהקדמה לפרק חלק: הקדמות – והוא שנאמין כי זה…

להמשך קריאה