פרשת בהר: משמעותה של מצוות השמיטה במשנת הרב קוק

הרב א. י. הכהן קוק חיבר ופרסם ספר הלכתי מובהק בנושא השמיטה, הלא הוא הספר "שבת הארץ". ברם, הוא לא הסתפק בעניינים ההלכתיים בלבד, אלא גם התייחס למישור ההגותי, והסביר בהקדמת הספר מהי לדעתו משמעותה וטיבה של מצות השמיטה[1]. הסבריו תואמים את השקפת העולם הכללית שלו, כפי שהיא באה לידי…

להמשך קריאה

פרשת בהר: לעולם בהם תעבודו

    לעולם בהם תעבודו[1]   עבד עברי ועבד כנעני בתורה – לפי פרשנות חז"ל – מופיעים שני סוגי עבדים: עבד עברי ועבד כנעני. מדובר בשני מעמדים שונים לחלוטין, כפי שיבואר להלן. עבד עברי הוא בן ישראל שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו להתקיים והוא מוכר את עצמו לעבד, או גנב…

להמשך קריאה