פרשת ויקרא: אודות הכפרה

בפרשתנו כתוב: "וְעָשָׂה לַפָּר כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְפַר הַחַטָּאת כֵּן יַעֲשֶׂה לּוֹ וְכִפֶּר עֲלֵהֶם הַכֹּהֵן וְנִסְלַח לָהֶם" (ויקרא ד כ). הפסוק מתייחס כאן לכפרה בה זוכה החוטא באמצעות הבאת קרבן. אותו מטבע לשון מופיע פעמים רבות, תמיד במשמעות דומה. ישנו הבדל עקרוני בין כפרה וסליחה. ויתור מצד ה' על עונש קרוי…

להמשך קריאה

פרשת ויקרא: על תפקידו של אשם תלוי

הצגת הבעיה הרמח"ל כותב בספרו מסילת ישרים כדלהלן: מי שיש לו מוח בקדקודו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה אם דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם יישאר לו בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה? ודאי שלא יקל.…

להמשך קריאה