פרשת פינחס: האם פינחס זכה לאריכות ימים?

פינחס זכה לאריכות ימים מופלגת בהקדמתו למשנה תורה הרמב"ם כותב: "אלעזר ופינחס ויהושע שלשתם קבלו ממשה … וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס". מכאן עולה שהרמב"ם סבור כי פינחס חי שנים רבות – מתקופתו של משה רבנו עד זו של עלי הכהן. הרמב"ם למד את זה מן הנאמר במקרא, ממנו עולה…

להמשך קריאה

פרשת פינחס: הבועל ארמית קנאים פוגעים בו

הבועל ארמית קנאים פוגעים בו   לפי המדרש, בלעם "נתן לו [לבלק] עצה היאך להפיל את ישראל. אמר לו: א-לוהיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאווים לכלי פשתן. עשה להם קלעים והושיב בהם זונות שנאמר "הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם" (במדבר לא טז) [1]. ואכן מסופר מיד…

להמשך קריאה