פרשת מצורע: פרשיית גיחזי

פרשיית גיחזי הפטרת השבוע מספרת על מעשה ארבעת המצורעים שגילו כי צבא ארם, שאיים על עיר שומרון, נטש את העיר וברח באופן נסי. אין המקרא מוסר פרטים מזהים על המצורעים האלה, ואילו חז"ל קבעו כי מדובר בגיחזי ושלושה בניו[1]. קביעה זו מסתמכת על המסופר בספר מלכים: אלישע סירב לקבל כל…

להמשך קריאה