פרשת תרומה: ארון ברית ה' באחרית הימים

ארון ברית ה' באחרית הימים חלק ניכר מהתורה מוקדש לתיאור יצירת המשכן וכליו ולפרטי עבודה בו, וכן בספר מלכים מסופר באריכות על בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך. הנביא יחזקאל תיאר בפרוטרוט איך ייראה בית המקדש השלישי, ומאז חורבן הבית השני, עם ישראל בתפילותיו ובספרותו מבטא את געגועיו אליו…

להמשך קריאה

פרשת תרומה: בניין בית המקדש בימינו

המצווה לבנות את בית המקדש בפרשתנו כתוב: "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה ח), מכאן שיש מצוות עשה לבנות את המשכן במדבר ואת בית המקדש בארץ ישראל. וכך מובא בגמרא: "שלוש מצוות נצטווו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה"[1]. הרמב"ם פוסק…

להמשך קריאה

פרשת תרומה: תפקידם של הכרובים

תפקידם של הכרובים[1] פירושים רבים ניתנו למשמעותם של הכרובים, מבחינה סמלית או אפילו מוסרית[2], ואין בכוונתי להציג כאן את כולם. ברצוני להתייחס למספר הסברים מייצגים בעלי משמעות הגותית מקורית, וכן להרחיב את הדיבור על אותו רקע ההגותי המבסס אותם. בכוונתי להתעכב בעיקר בהצגת משנת הרמב"ם בנידון. הכרובים מהווים אמצעי להורדת…

להמשך קריאה