היקום והאדם: עיון בהגותו של הרב שלמה זלמן אויערבך

היקום והאדם שאלה גדולה היא מה מקומו של האדם ביחס לקוסמוס. על פי המקרא, משתמע כי כל כדור הארץ על תכולתו הוא לצרכי האדם, כפי שכתוב:"וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱ-לֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱ-לֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ" (בראשית א כח).…

להמשך קריאה

מלאך או שכל נבדל? תפיסת המלאכים מהמקרא עד הרמב"ם

הקדמה בכתבים המסורתיים של היהדות נושא המלאכים תופס מקום נרחב. יחד עם זה, הוא מעורר בעיה תיאולוגית חמורה: איך המונותיאיזם הישראלי משתלב עם האמונה בישויות טראנסצנדנטליות הנלוות אל הקב"ה? האם אין באמונה זאת פגיעה בייחודו?[1] שאלה זאת היא תיאולוגית, ולכן היא דורשת תשובה תיאולוגית שבשלב מסוים בתולדות הפילוסופיה היהודית נעזרה…

להמשך קריאה

קול באשה ערוה

קול באשה ערוה   במסכת ברכות, מובא בגמרא: אמר רבי יצחק: טפח באשה ערוה. למאי? אילימא לאסתכולי בה, והא אמר רב ששת: למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? לומר לך: כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף. אלא באשתו, ולקריאת שמע. אמר רב חסדא: שוק…

להמשך קריאה

"וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ" – הקרבה עצמית לטובת הזולת על-פי חז"ל ועל-פי הפסיקה הרבנית

תקציר קיימת ספרות ענפה בעניין דילמות מוסריות למיניהן. המאמר הנוכחי מתייחס לסוג מסוים של דילמה: התלבטות מוסרית כאשר צריך אדם להכריע בין שמירה על חייו הוא לחייו של השני. נעשתה סקירת דעתם של חז"ל בנידון, וכן של הדברים שכתבו בנושא הזה הוגים מתחום התרבות היהודית לתולדותיהם. בשעת הצורך, תובא התייחסות…

להמשך קריאה

חמירא סכנתא מאיסורא

חמירא סכנתא מאיסורא מובא בגמרא כדלהלן: צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה, טמאה, שאני אומר: אדם טמא נכנס לשם וכיסה. הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה, אם יכולה חולדה לשתות ממנה, או נחש לדברי רבן גמליאל, או שירד בה טל בלילה, פסולה. ואמר רבי יהושע בן לוי: מה טעם?… טעמא דהניחה…

להמשך קריאה

גדולה עבירה לשמה

מבוא שאלה מפורסמת היא מה משמעותו של מעשה המצווה: האם המצווה – או ההימנעות מעבירה – היא דרישה אובייקטיבית ואף קוסמית שעוברת את האדם הפרטי[1], או שכל מטרתה היא להביא את האדם והחברה למעלה מוסרית או דתית מסוימת, כך שאין למעשה המצווה אלא תפקיד ארצי-תועלתי בלבד. בנוגע למצוות שבין אדם…

להמשך קריאה

תורה ואגיפטולוגיה

למרות הניסיונות הרבים שנעשו בנידון, מסתבר כי מוכרחים לוותר על אישור הסיפור המקראי בעניין שהותם של בני ישראל בארץ מצריים ויציאתם משם מצד המדע ההיסטורי. מצד שני, ניתן בכל זאת להיעזר בו כדי להסביר ולהבהיר את הטקסט המקראי כך שהוא יובן כהלכה, ולגלות על הצד הטוב ביותר את פשוטו של…

להמשך קריאה