פרשת יתרו: לא תחמוד

לא תחמוד   הדיבר האחרון שבעשרת הדברות בפרשת יתרו הוא: "לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ" (שמות כ יג). ובפרשת ואתחנן: "וְלֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְלֹא תִתְאַוֶּה בֵּית רֵעֶךָ שָׂדֵהוּ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ שׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ" (דברים ה יז).  …

להמשך קריאה

פרשת יתרו: עשרת הדברות

ייחודיותם של עשרת הדברות בניגוד לכל תרי"ג המצוות שניתנו לעם ישראל בתיווכו של משה רבנו, עשרת הדברות ניתנו ישירות מאת ה' לעמו במעמד הר סיני[1]. האם עובדה זו מעניקה לעשר מצוות אלו מעמד מיוחד? על פי דברי חז"ל, כמו למשל: "הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן…

להמשך קריאה

פרשת יתרו: הדיבר הראשון: מצוה או הצהרה?

הדיבר הראשון: מצוה או הצהרה?   גדרה של מצוות האמונה בה' המצוה הראשונה המופיעה בספר המצוות של הרמב"ם היא: "הצווי אשר צוונו להאמין האלוהות והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאות והוא אמרו ית' "אנכי ה' אלהיך"". ובראש הלכות יסודי התורה מופיעות שלוש מצוות: א) לידע שיש…

להמשך קריאה

יתרו:  היחס לגר במקורות היהדות

 היחס לגר במקורות היהדות   מבוא מובא בגמרא: "דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ לַעֲרוּגוֹת הַבֹּשֶׂם לִרְעוֹת בַּגַּנִּים וְלִלְקֹט שׁוֹשַׁנִּים" (שיר השירים ו ב)… "דודי", זה הקב"ה. "ירד לגנו", זה העולם. "לערוגת הבושם", אלו ישראל. "לרעות בגנים", אלו אומות העולם… משלו משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן, והיה חביב עליו יותר…

להמשך קריאה

פרשת משפטים: "ורפא ירפא": מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות

שאלה תיאולוגית עקרונית היא מה צריך להיות יחס היהודי המאמין להשגחה הא-לוהית בעניין המחלה. על פי השקפת עולם הדתית הרווחת, כל מה שמתרחש בעולם בכלל, וכל מה שקורה לאדם בפרט, הוא פרי רצון ה'. לפי יסוד זה, כל המאורעות הקשים שבהם מתייסר האדם מקורם אפוא ברצון ה', ואין לראות בהם…

להמשך קריאה

פרשת משפטים: אחרי רבים להטות: רוב קולות או רוב דעות?

אחרי רבים להטות: רוב קולות או רוב דעות?   מובא בפרשתנו: "לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת" (שמות כג ב). מכאן ההלכה הידועה שכל בית-דין – של שלושה, של עשרים ושלושה או של שבעים ואחד חברים – מקבל החלטה על פי הרוב. אלא…

להמשך קריאה

פרשת משפטים: עין תחת עין: ממון או קנס?

עין תחת עין: ממון או קנס?   בפרשתנו מופיעים שני סוגים של עונשים כספיים: ממון וקנס. ההבדל ביניהם הוא שבעוד ש-"ממון" הוא פיצוי ישיר על נזק כלשהו, "קנס" הוא בגדר עונש או הרתעה, באשר הכלל הוא: כל המשלם מה שהזיק הרי זה ממון, וכל המשלם יתר על הקרן או פחות…

להמשך קריאה

פרשת משפטים: מדבר שקר תרחק

מדבר שקר תרחק   גדר האיסור לרשות האדם שתי מערכות: מערכת החשיבה ומערכת הדיבור. מערכת החשיבה איננה תמיד בשליטתו, אולם פונקציית הדיבור, שתפקידה לתקשר עם אנשים אחרים ולמסור להם את תוכן החשיבה של האדם, היא לגמרי נשלטת על ידי בחירתו החופשית של האדם. כמובן, האדם אינו מספר את כל מה…

להמשך קריאה

פרשת תרומה: ארון ברית ה' באחרית הימים

ארון ברית ה' באחרית הימים חלק ניכר מהתורה מוקדש לתיאור יצירת המשכן וכליו ולפרטי עבודה בו, וכן בספר מלכים מסופר באריכות על בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך. הנביא יחזקאל תיאר בפרוטרוט איך ייראה בית המקדש השלישי, ומאז חורבן הבית השני, עם ישראל בתפילותיו ובספרותו מבטא את געגועיו אליו…

להמשך קריאה

פרשת תרומה: בניין בית המקדש בימינו

בניין בית המקדש בימינו   המצווה לבנות את בית המקדש מובא בגמרא: "שלוש מצוות נצטווו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה"[1]. הרמב"ם פוסק במשנה תורה: מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגים אליו שלש פעמים בשנה, שנאמר "ועשו…

להמשך קריאה